Kontakt

Ing. Ján Komár – konateľ spoločnosti
+421 905 400 890
jkomar.fms@gmail.com

Ing. Tomáš Komár – konateľ spoločnosti
+421 915 879 478
tkomar.fms@gmail.com